Help
Chat
ข้อมูลติดต่อกลับ

ชื่อ :

เบอร์ :

คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?
Hello
01.19 AM
Hello sir,
May I help you ?
รู้เท่าทัน Deepfake - AI สวมใบหน้า ควรระวังให้ดี อย่าหลงกล AI

รู้เท่าทัน Deepfake - AI สวมใบหน้า ควรระวังให้ดี อย่าหลงกล AI


เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่างก็มีทั้งคุณและโทษอยู่ที่ว่าจะนำมาใช้แบบใด เพราะในปัจจุบันก็มีภัยไซเบอร์มากมายที่ต้องระวัง Thairath Money จะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยี Deepfake ที่ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีนำมาสร้างความเข้าใจผิด เพื่อจะได้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ด้านมืดของเทคโนโลยี Deepfake: ความเสี่ยงและผลกระทบที่ควรระวัง

เทคโนโลยี Deepfake ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านสื่อและบันเทิง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการสร้างวิดีโอและรูปภาพที่มีความเป็นจริงจนเกือบเลียนแบบมนุษย์จริงก็เกิดขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงและผลกระทบที่มากมาย ในบทความนี้เราจะสำรวจด้านมืดของเทคโนโลยี Deepfake ที่ควรระวัง:

1. การปลอมแปลงข้อมูลและการละเมิดสิทธิบุคคล

Deepfake อาจถูกใช้เพื่อสร้างวิดีโอหรือรูปภาพที่มีข้อมูลปลอมแปลงที่สามารถละเมิดสิทธิบุคคล หรือสร้างความสับสนให้กับประชาชนโดยไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ

2. การประมวลผลเสียงและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม

ผู้ใช้งาน Deepfake อาจสร้างเสียงหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การสร้างวิดีโอสำหรับการประมวลผลเสียงหรือรูปภาพที่เป็นความลับ และนำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์

3. การกระทำผิดกฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์

Deepfake อาจถูกใช้ในการสร้างสินค้าปลอมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสร้างข้อมูลที่นำมาใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การสร้างวิดีโอปลอมของบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในการเอาชนะเลือกตั้ง

4. การสร้างความสับสนและความไม่แน่นอน

Deepfake อาจทำให้เกิดความสับสนในสังคมและสื่อมวลชน เนื่องจากไม่สามารถแยกแยะว่าเนื้อหาที่มองเห็นเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จได้อย่างชัดเจน

5. การเผยแพร่ข่าวเท็จและการโกหกข่าว


Deepfake อาจถูกใช้ในการสร้างวิดีโอข่าวปลอมหรือเผยแพร่ข่าวเท็จเพื่อสร้างความโกหกและความสับสนในสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบด้านมืดของ Deepfake สำคัญที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบและการจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัย และการส่งเสริมการศึกษาและความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับพลศึกษาและการป้องกันจากเทคโนโลยี Deepfake ที่เป็นอันตราย


Deepfake: การปลอมแปลงรูปภาพและวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์

ข้อดีของ Deepfake

1.ความสร้างสรรค์
Deepfake ช่วยให้ศิลปินและผู้สร้างเนื้อหาสร้างงานศิลปะในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเพลง การสร้างความบันเทิง หรือเรื่องราวสร้างสรรค์อื่นๆ

2.ศึกษาและการวิจัย
Deepfake สามารถใช้ในการสร้างข้อมูลสำหรับการศึกษาและการวิจัย ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ

ข้อควรระวังเมื่อใช้ Deepfake:

1.การแพร่กระจายข้อมูลเท็จ
Deepfake อาจถูกใช้เพื่อสร้างข้อมูลที่เท็จเพื่อกระทำผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคล

2.การกระทำผิดหมายเพศ
Deepfake อาจถูกใช้ในการสร้างวิดีโอเนื้อหาที่ล่วงละเมิดและไม่เหมาะสม

การทำงานและการใช้งาน Deepfake

1.การสร้างโมเดล
การสร้าง Deepfake ต้องใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกสอนด้วยข้อมูล

2.วิธีการทำงาน
Deepfake ทำงานโดยการประมวลผลภาพและวิดีโอที่มีอยู่เพื่อสร้างภาพหรือวิดีโอใหม่

3.การเปิดเผย
การระบุ Deepfake อาจเป็นอุปสรรคบางอย่าง โดยการใช้เทคนิคเช่นการตรวจสอบภาพและวิดีโอ

ข้อสรุป
เมื่อใช้งาน Deepfake ควรระวังเรื่องความสามารถในการสร้างข้อมูลที่เท็จและการกระทำผิดกฎหมาย การตรวจสอบและการควบคุมในการใช้งาน Deepfake เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและแท้จริงที่สุด


ที่มา : https://www.thairath.co.th/money/tech_innovation/digital_transformation/2710284, Business InsiderTechTargetForbes


By Marketing Ablelink: 2023-08-10 12:01:29